Genel

CentOS 7’de PHP 7 Nasıl Kurulur?

Centos 7‘nin depolarında uzunca bir süredir PHP 7’yi göremiyoruz genel anlamda desteklenmeyen 5.4 şeklinde sürümler ile geliyor sistemimiz

Bizde sistemimizde PHP 7 serisini nasıl kurabileceğinizi özetleyen bir yazı yazalım dedik. Başlamadan ilkin root kullanıcı izinlerinizi aldığınıza güvenilir olun.

PHP’yi sunan pek oldukça değişik 3. parti depo bulunuyor. Biz en güncellerini sunan remi adlı repoyu devamlı ki şeklinde sistemimize dahil ederek işe başlıyoruz.

sudo yum install epel-release yum-utils sudo yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm 

yum genel anlamda ilk paketleri eklerden GPG keyinide isteyebilir bu aşamada y tuşuna basarak GPG’yi sisteme dahil etmeyi ihmal etmeyin.

PHP 7.2 Sürümünün Yüklenmesi

Günümüzde pek oldukça popüler uygulama bu sürümde çalışması istemektedir. Mesela: WordPress, Drupal, Joomla vb

İlk olarak depoda bulunan PHP 7.2 sürümünü etken ediyoruz.

sudo yum-config-manager --enable remi-php72

Depo etkinleştirildikten sonrasında PHP 7.2 ve en yaygın PHP modüllerini kurmaya başlayın

sudo yum install php php-common php-opcache php-redis php-mcrypt php-cli php-gd php-curl php-mysql

PHP sürümünü denetim ederek kurulumu doğrulamayı ihmal etmeyin

php -v

Çıktımız ise

PHP 7.2.12 (cli) (built: Nov 12 2018 10:23:04) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.2.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
  with Zend OPcache v7.2.12, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies

PHP 7.1 Sürümünün Yüklenmesi

Sürüm olarak daha spesifik şeyler isteyen bir uygulama çalıştıracaksanız. Mesela; prestashop, magento 2

İlk olarak depoda bulunan PHP 7.1 sürümünü etken ediyoruz.

sudo yum-config-manager --enable remi-php71

Depo etkinleştirildikten sonrasında PHP 7.1 ve en yaygın PHP modüllerini kurmaya başlayın

sudo yum install php php-common php-opcache php-redis php-mcrypt php-cli php-gd php-curl php-mysql

Nginx ile çalışması için PHP 7.x’i yapılandıralım

Nginx PHP dosyalarını işlemek için destek sağlamamaktadır, bu yüzden PHP dosyalarını işleyebilecek olan PHP FPM şeklinde ayrı bir uygulama kurmamız gerekiyor.

sudo yum install php-fpm

Varsayılan olarak PHP FPM9000 numaralı bağlantı noktasında kullanıcı olarak apache ile iş koşturmacasındadır. Kullanıcıyı nginx olarak değiştirecek ve TCP soketinden Unix soketine geçeceğiz. Bunu yapmazsak NGINX kardeşimizde php çalıştıramayacağız.

Bu yüzden /etc/php-fpm.d/www.conf içine aşağıdaki tanımlamaları yapıyoruz.

user = nginx
group = nginx
listen = /run/php-fpm/www.sock
listen.owner = nginx
listen.group = nginx

Doğal derhal sonrasında /var/lib/php dizinine nginx yetkilerini veriyoruz.

chown -R root:nginx /var/lib/php

Değişimleri yaptıktan sonrasında, PHP FPM hizmetini etkinleştirin ve çalıştırın

sudo systemctl enable php-fpm
sudo systemctl start php-fpm

Peşinden, Nginx vhost direktifini düzenleyin ve Nginx’in PHP dosyalarını işleyebilmesi için aşağıdaki satırları ilave edin eğer php 7.1 kullanıyorsanız fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.2-fpm.sock; kıymeti fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.1-fpm.sock; ile değiştirin.

  location ~ .php$ {
    try_files $uri =404;
    fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.2-fpm.sock;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include fastcgi_params;
  }

Yeni yapılandırmanın etkili olması için Nginx hizmetini tekrardan başlatın

sudo systemctl restart nginx

Herhangi bir servis çalışıyorsa kazasız belasız etkili olmasını istersenizde aşağıdaki komutu uygulayın

nginx -s reload

Güncel yazı ve projeleri instagram'da duyuruyorum. Takip et, iletişimde kalalım ✔️@tahamumcu
Taha Mumcu
Ben Taha Mumcu, Bilişim sektöründe uzun süreden beri tecrübe edinerek bir yerlere gelmek için çalışmalarına devam eden ve sektörü yakından takip ederek hiç bir veriden geri kalmayan, girişimci ruhu ile tüm işlere elinden geldiğinde çalışma yapan bir girişimciyim. Henüz genç yaşta birçok tecrübeye ulaşan ve koyulan engelleri aşarak bir yerlere gelmek için çaba göstermekten çekinmiyorum.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may also like

More in:Genel